PRZEZNACZENIE

Grzałki elektryczne typu EGI, EG (EGM), EGE oraz HOT² przeznaczone są do współpracy z grzejnikami centralnego ogrzewania jako dodatkowe źródło ciepła poza sezonem grzewczym. Są szczególnie przydatne w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym.

Zasilanie tych urządzeń prądem elektrycznym pozwala na całkowitą niezależność od pracującej okresowo instalacji centralnego ogrzewania.

Grzałki elektryczne przeznaczone do współpracy z grzejnikami c.o. to urządzenia elektryczne wyposażone w elementy grzejne, czujniki temperatury, przyłącza elektryczne i hydrauliczne (przewód przyłączeniowy z wtyczką, złączka hydrauliczna), oraz zależnie od wersji – elementy regulacyjne (wyłączniki termiczne i termostaty). Wszystkie modele posiadają zewnętrzne gwinty przyłączeniowe R1/2’’. Wybrane modele wyposażone są także w trójniki przyłączeniowe niezbędne do niektórych konfiguracji przyłączeniowych.
Prawidłowy dobór grzałki elektrycznej do grzejnika c.o. zapewnia optymalną współpracę tych elementów. Aby ułatwić tę czynność, w tabelach danych technicznych grzejników c.o. zawarte zostały informacje na temat optymalnych mocy grzałek przeznaczonych do poszczególnych modeli. Jest to jednocześnie potwierdzenie możliwości wyposażania grzejników w elementy grzejne. W przypadku grzejników nie ujętych w zestawieniach należy stosować zasady zawarte w poniższej tabeli lub w dokumentacji grzałek, sprawdzając wcześniej czy konstrukcja tych grzejników pozwala na współpracę z grzałką.
Najczęściej do współpracy z grzałkami elektrycznymi nadają się grzejniki łazienkowe o konstrukcji „drabinki”.

DOBÓR

Prawidłowy dobór grzałki elektrycznej do grzejnika c.o. zapewnia optymalną współpracę tych elementów. Aby ułatwić tę czynność, w tabelach danych technicznych grzejników c.o. zawarte zostały informacje na temat optymalnych mocy grzałek przeznaczonych do poszczególnych modeli. Jest to jednocześnie potwierdzenie możliwości wyposażania grzejników w elementy grzejne. W przypadku grzejników nie ujętych w zestawieniach należy stosować zasady zawarte w poniższej tabeli lub w dokumentacji grzałek, sprawdzając wcześniej czy konstrukcja tych grzejników pozwala na współpracę z grzałką.

INFORMACJA. W przypadku gdy dla wydajności grzejników 480 i 720W teoretyczna wartość mocy elektrycznej grzałki wynosi odpowiednio 300 lub 600W oraz 600 lub 900W istotne jest zdefiniowanie ostatecznego przeznaczenia budowanego układu. Jeśli grzejnik wraz z grzałką będzie pracował na potrzeby ogrzania intensywnie schładzanego pomieszczenia, wtedy w obu przypadkach należy wybrać grzałkę o większej mocy. Natomiast gdy grzejnik podgrzewany grzałką będzie pełnił jedynie rolę suszarki np. do ręczników wystarczy zastosować grzałki o niższych mocach.

MONTAŻ

Podstawowe zasady montażu grzałek elektrycznych (szczegółowe informacje zawarte są w ich dokumentacji):

 • Dobór grzałki do grzejnika musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w ich dokumentacji (dla ułatwienia w tabelach danych technicznych grzejników c.o. mogących współpracować z grzałkami elektrycznymi, zostały umieszczone zalecane wydajności grzałek)
 • Lokalizacja grzejnika z zamontowaną grzałką w stosunku do innych urządzeń sanitarnych (np. wanna, umywalka) powinna uwzględniać wymagania dla posiadanego przez grzejnik stopnia ochrony IP.
 • Zalecanym położeniem montażowym jest pionowy układ elementu grzejnego z częścią sterującą skierowaną ku dołowi. Montaż elementem sterującym do góry jest niedopuszczalny. Grzałka może być także zamontowana w układzie poziomym (schematy poniżej).
 • Decydując się na montaż grzałki w grzejniku należy przewidzieć dostępność elementów regulacyjnych i przyłączeniowych podczas eksploatacji.
 • W przypadku chęci późniejszej instalacji grzałki (nie jednocześnie z grzejnikiem), wymagane jest staranne zaplanowanie takiej możliwości szczególnie gdy montaż wymaga użycia trójnika przyłączeniowego.
 • Grzejnik c.o. przeznaczony do współpracy z grzałką powinien być wyposażony w zawór odcinający lub termostatyczny, który pozwoli na odcięcie grzejnika od instalacji c.o.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczne uszczelnienie połączenia grzejnika c.o. z grzałką – elementy uszczelniające zawarte są w zestawie z grzałką.
 • Niewskazany jest montaż grzałek w strefach grzejnikowych o nieznacznym przepływie wody z uwagi na skłonności tych miejsc do gromadzenia osadów, które mogą odkładać się na elemencie grzejnym.

UWAGA. W przypadku grzejników drabinkowych i o powtarzających się elementach konstrukcyjnych (np. listwach) wskazane jest aby element grzejny położony był prostopadle do tych elementów. Zasada jest szczególnie istotna w przypadku poziomego montażu grzałki.

ZALECANE SPOSOBY MONTAŻU

NIE ZALECANE SPOSOBY MONTAŻU

ZABRONIONE SPOSOBY MONTAŻU


EKSPLOATACJA

Aby zapewnić bezpieczeństwo działania oraz optymalną współpracę grzejnika z zamontowaną w nim grzałką elektryczną należy przed uruchomieniem grzałki spełnić następujące warunki:

 • dobór i montaż grzałki elektrycznej powinien być przeprowadzony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji urządzenia,
 • przed uruchomieniem grzałki elektrycznej należy upewnić się czy cała objętość grzejnika wypełniona jest wodą,
 • w przypadku gdy grzejnik posiada dwa zawory (zasilający i powrotny), podczas eksploatacji grzejnika z grzałką należy zamknąć zawór po stronie dopływu wody natomiast zawór odpływowy musi być otwarty, aby zapewnić możliwość redukcji ciśnienia wywołanego wzrostem temperatury w grzejniku.

UWAGA Naturalnym zjawiskiem jest nierównomierne rozgrzewanie powierzchni grzejnika podczas pracy grzałki, szczególnie w przypadku grzejników o znacznych rozmiarach i skomplikowanych kształtach.